CNX luôn xem nhà cung cấp là một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động kinh doanh của mình, có vị trí đặc biệt qaun trọng góp phần không nhỏ vào thành công của CNX.

Chính sách dành cho nhà cung cấp của CNX giúp thiết lập và duy trì mối quan hệ kinh doanh bền chặt. Chúng tôi nhận thấy các mối quan hệ kinh doanh hữu ích và hiệu quả hơn khi được xây dựng trên sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và các giá trị chung, từ đó chúng tôi tìm kiếm mối quan hệ với những nhà cung cấp có cùng cam kết:

1 | Tuân thủ các bộ luật và quy định hiện hành.

2 | Luôn chào đón những nhà cung cấp có năng lực, sản phẩm tốt, giá cả hay tổng chi phí sở hữu tốt, cạnh tranh và mong muốn hợp tác lâu dài với CNX

3 | Đưa chất lượng vào các quy trình kinh doanh.

4 | Tất cả các nhà cung cấp đều phải có hồ sơ được lưu trữ và cập nhật thường xuyên

5 | Hồ sơ nhà cung cấp ít nhất phải bao gồm: Hồ sơ công ty, catalogue, CO/CQ, chính sách bán hàng, quy trình bán hàng, khách hàng chủ yếu (của nhà cung cấp), đặc thù cung ứng, người quyết định cao nhất công ty, người quyết định cao nhất trong lĩnh vực bán hàng …

6 | Tất cả nhà cung cấp thường xuyên hoặc/và có giá trị lớn (kể cả nhà cung cấp chiến lược, nhà cung cấp đã ký hợp đồng nguyên tắc…) đều được đánh giá định kỳ hàng quý (bao gồm cuối mỗi công trình) và đột xuất khi có yêu cầu.

7 | Nhà cung cấp chiến lược cũng được kiểm tra, đánh giá đột xuất để so sánh hàng hóa, giá cả và các điều khoản mua bán so với thị trường.

nangluc