Trở thành Nhà thầu phụ của CNX, bạn không chỉ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo mà còn nhận được nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho nhà Thầu phụ của CNX với mục tiêu “Hợp tác đồng phát triển”

1- Hỗ trợ tuyển dụng

Phòng Nhân sự của CNX sẽ hỗ trợ Nhà thầu phụ trong việc tuyển dụng cán bộ kỹ thuật (khi có yêu cầu) để nâng cao trình độ đội ngũ quản lý

2- Ưu đãi thanh toán

CNX chấp thuận cho Nhà thầu phụ tạm ứng tối đa khi kí hợp đồng. Giải tỏa bảo lưu ngay sau khi quyết toán hoặc khi có hợp đồng mới.

3- Hỗ trợ đào tạo

Nhằm hướng đến mục tiêu ” Hợp tác đồng phát triển “, CNX hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật thông qua việc cung cấp kiến thức và hỗ trợ đào tại tay nghề dành cho các Nhà thầu phụ. Theo đó, nhân viên của Nhà thầu phụ, những người làm việc với CNX sẽ được thụ hưởng chính sách đào tạo và hỗ trợ đào tạo kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài, các tọa đàm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm,…

4- Cung cấp đều đặn công việc cho Nhà thầu phụ

CNX quyết tâm lấy phương châm “cung cấp đều đặn công việc cho Nhà thầu phụ, giảm tối thiểu thời gian chờ việc” làm mục tiêu chiến lược. Giải pháp cụ thể là xem xét điều phối Nhà thầu phụ giữa các công trường lân cận hoặc phù hợp để đảm bảo tỷ lệ sử dụng nhân công cao nhất theo hình thức linh hoạt để Nhà thầu phụ có thể yên tâm tập trung vào việc thực hiện Hợp đồng xây dựng, giảm gánh nặng tìm kiếm công ăn việc làm.

nangluc