CNX tạo mọi cơ hội Hợp tác Phát triển và lựa chọn kinh doanh trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi; đồng thời đem lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng. Chữ Tín, Tầm vóc và Năng lực chuyên môn cao chính là khung tiêu chí của CNX trong việc Hợp tác Phát triển quan hệ với đối tác. Với phương châm “Hợp tác để phát triển trên cơ sở bình đẳng và đôi bên cùng có lợi”, CNX luôn chào đón và sẵn sàng thương thảo các ý tưởng, cơ hội hợp tác với tất cả các Đối tác, nhà thầu phụ của CNX.

nangluc