Chúng tôi xem hệ thống quản lý chất lượng là công cụ để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Vì vậy, hệ thống quản lý chất lượng của CNX được viết bằng các thuật ngữ đơn giản, tập trung vào việc áp dụng thực tiễn. Hệ thống này cũng liên tục được CNX cập nhật, cải tiến để hạn chế tối đa sai sót và lãng phí, đảm bảo mang đến cho khách hàng một dự án với kết quả tốt nhất, đúng – và thậm chí vượt – mong đợi của khách hàng.

– Hệ thống quản lý dự án

– Quản trị chuỗi cung ứng

– Hệ thống quản lý chất lượng

– Hệ thống quản lý

– Quản lý kỹ thuật

– Hệ thống thông tin : E-Office, Video Conference, quản lý thiết bị trực tuyến

cat-noc-4