CNX là môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, công bằng, minh bạch cho moị CBCNV. Tại đây, các CBCNV được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực, tố chất cá nhân, được tạo cơ hội để thử thách, phát triển. Ban Lãnh đạo luôn sát cánh, dẫn dắt và đồng hành cùng từng CBCNV, trao quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng.

Lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, CNX luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Mọi hoạt động của CNX đều dựa trên quyền lợi của từng CBCNV. Công ty đề cao sự riêng có của mỗi cá nhân, phát huy tối đa những ưu điểm của từng người để kết nối, lan tỏa và xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn và bền vững.

IMG_0033Lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, CNX đặt quyền lợi, sự phát triển của mỗi CNNV lên hàng đầu

2Xây dựng một tập thể đoàn kết, bền chặt, cùng nhau phát triển là mục tiêu của CNX