Cùng với sự tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng và các dự án đầu tư đầy tiềm năng sắp triển khai của CNX, lĩnh vực sản xuất của CNX sẽ có những tăng trưởng tương xứng, tạo sự chủ động trong việc đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào cho chuỗi giá trị ngành của CNX, góp phần hỗ trợ cho các lĩnh vực hoạt động chính của CNX.

Linhvuckinhdoanh