Tại các dự án CNX làm Tổng thầu (chủ đầu tư Capital House), các vật liệu tiết kiệm năng lượng được ứng dụng tối đa nhằm tăng hiệu quả sử dụng…